Zdroje informací

 Použitá literatura k tvorbě prezentací a pdf:

BIO:

¬    Didaktis spol. s.r.o, Odmaturuj v kostce, 2003, ISBN 80-86285-67-7

¬    Hančová H., Vlková M., Biologie v kostce pro SŠ, přepracované vydání 2008, Fragment, ISBN 978-80-253-0606-2

¬    Kvasničková, D.: Základy ekologie pro základní a střední školy

¬    Odstrčil J., Biologie, NCO NZO, Brno, ISBN 80-7013-344-9

¬    Hančová H., Vlková M., Biologie v kostce I., 3. vydání, 2006

 

 OSE:

¬    Adams B., Harold C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z, Grada Publishing, a.s., 1999, ISBN 80-7169-893-8

¬    Dylevský I.: Anatomie a fyziologie člověka, EPAVA, 1998, ISBN 80-901667-0-9

¬    Juřeníková P., Hůsková J., Petrová V., Ošetřovatelství pro IV.r. SZŠ, 1. a 2. část, Uherské Hradiště 2000

¬    Kelnarová J. a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník, GRADA Publishing, a.s., Praha 2008, ISBN: 978-80-247-2830-8

¬    Mikšová Z., Froňková M., Hernová R., Zajíčková M., Kapitoly z oš. péče I, Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1442-6

¬    Mikšová Z., Froňková M., Zajíčková M., Kapitoly z oš. péče II, Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1443-4

¬    Slezáková L. a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III, Gynekologie a por., psychiatrie, Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-1775-3

¬    Slezáková Lenka a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I, Interna, Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-1775-3

¬    Slezáková Lenka a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II, Pediatrie, Chirurgie, Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2040-1

 

KLP:

¬    Klener P. a kolektiv, Interní propedeutika, Karolinum, 1991

¬    Neuwirth J., Klinická propedeutika, učebnice pro zdravotnické školy, Praha, Avicenum 1985

¬    Novotná J., Uhrová J., Jirásková J., Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy, Fortuna, 2006

¬    Trachtová E., Fojtová G., Mastiliaková D., Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, Brno, IDVPZ 1999

¬    Vokurka M., Praktický slovník medicíny, Praha, MAXDORF 1994

 

PAT:

¬    Mačák J., Mačáková J., Krejčí J., Patologie a patologická fyziologie, Epava, Olomouc 1993, ISBN 80-901471-0-0

¬    Mačák J., Mačáková J.,: Patologie, Grada, Praha 2004, ISBN 80-247-0785-3

¬    Stříteský J.: Patologie pro 2. r. SZŠ, 1. díl, Scienta Medica, Praha 1995, ISBN 80-85526-44-1

¬    Stříteský J.: Patologie pro 2. r. SZŠ, 2. díl, Scienta Medica, Praha 1995, ISBN 80-85526-47-6

 

PRP:

¬    Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B. a kol: První pomoc, Informatorium, 2002

¬    Kelnarová J. a kol.: První pomoc I, Grada Publishing, a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2182-8

¬    Kelnarová J. a kol.: První pomoc II, Grada Publishing, a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2183-5

 

A další přibudou… Omlouvám se autorům, na které jsem pozapomněla.

 

+ webové zdroje